02/460.30.72


Verzending

Gratis verzending

vanaf €125,-

Bel ons

Vragen?

Bel ons op 02/460.30.72

14 dagen

14 dagen

Herroepingsrecht

Facebook

Volg ons op Facebook

En mis geen enkele promotieVerzakingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Garden Center Wemmel.

De klant heeft het recht aan Garden Center Wemmel mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen de 14 dagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de klant of een door de klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het (laatste) goed fysiek in zijn bezit krijgt.

Klanten die van het herroepingsrecht gebruik wensen te maken, moeten binnen de 14 dagen vanaf de levering contact opnemen met de klantendienst van Garden Center Wemmel via info@gardencenterwemmel.be (of via het modelformulier) en de goederen binnen de 14 dagen vanaf de levering van de goederen op hun kosten terug bezorgen aan Garden Center Wemmel, Zijp 23, 1780 Wemmel, België.

Goederen met een verkoopsprijs van 100 Euro of meer dienen ons per koerier (DHL, Fedex, enz) te worden terugbezorgd.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen integraal voor rekening van de klant.

Indien het teruggestuurde goed op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Garden Center Wemmel zich het recht voor om de klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Enkel artikelen die zich in de originele verpakking bevinden, samen met alle toebehoren, gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

gebruiksaanwijzingen en factuur of aankoopbewijs kunnen worden teruggenomen.

Zullen in geen geval worden teruggenomen:

-          gebruikte, bevuilde, beschadigde of onvolledige artikelen

-          artikelen waarvan de verpakking (of een deel ervan) geopend werd

-          artikelen die op maat van de klant zijn gemaakt

-          artikelen die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden

-          Snijbloemen, handgebonden boeketten, bloemstukken, kamerplanten, tuinplanten, andere levende materialen die te koop worden aangeboden op de webshop van Garden Center Wemmel.

-          artikelen die op jaarbasis slechts gedurende een korte periode gebruikt kunnen worden zoals kunstkerstbomen, kerstverlichting, kerstdecoratie, enz

Indien de klant de overeenkomst herroept, heeft hij de keuze om terugbetaald te worden met hetzelfde betaalmiddel als waarmee hij de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd.

Garden Center Wemmel zal de klant terugbetalen nadat zij alle goederen ongeschonden hebben teruggekregen.